IGEAR


Boletín de resúmenes


Título: Comentarios de productos
Autor/es:
Localización: REVISTA CATALANA DE GEOGRAFÍA: REVISTA DIGITAL DE GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA I CIÈNCIES DE LA TERRA, ISSN 1988-2459, IV època. Vol. XIX, n. 50, 2014 (diciembre), págs.

Resumen:

__________________________________

Autor/s: J. Burgueño; M. M. Gras
Títol: Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860)
Any d'edició: 2014
Editorial: Institut Cartogràfic i Geològic de C

L'Atles de la Catalunya senyorial estudia, inventaria i representa gràficament la complexa estructura territorial dels ens locals de Catalunya en l'accidentada transició de l'absolutisme al liberalisme, duta a terme al llarg de la primera meitat del segle XIX. L'abolició del règim senyorial va posar fi a les jurisdiccions, fonamentades en una justícia de caràcter feudal, i va donar lloc a la formació dels municipis contemporanis. Més de 80 mapes i quadres dels autors expliquen les característiques del domini senyorial català a la fi de l'Antic Règim, així com la geografia eclesiàstica i altres dades geogràfiques de l'època, com ara el poblament i les demarcacions de correus. Cada bisbat i cada corregiment compta amb la corresponent representació detallada. Mig centenar de reproduccions de mapes antics (en bona part inèdites) il·lustra la llarga tradició de cartografia d'ens locals, plets de segregació municipal o parroquial i litigis sobre termenals. L'obra conté també un CD amb quadres comarcals que resumeixen, per a cadascun dels actuals 947 municipis, l'enquadrament administratiu de cada poble de la Catalunya de l'any 1800.
Els autors d'aquest Atles són el geògraf Jesús Burgueño, professor de la Universitat de Lleida, membre del Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia i soci actiu de la Societat Catalana de Geografia; i la historiadora M. Mercè Gras, arxivera de la província de Catalunya i Balears de l'orde dels Carmelites Descalços.
L'Atles, que correspon al número 2 de la col·lecció "Cartoteca", pretén ser una eina de difusió dels fets històrics de la cartografia i el territori.
__________________________________

Autor/s: ICGC
Títol: Vídeo "La mesura de la Terra"
Any d'edició: 2014
Editorial: ICGC

L'octubre de 2014 l'ICGC ha penjat el vídeo "La mesura de la Terra":
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-escolars-i-divulgacio/Videos/La-mesura-de-la-Terra
Aquest documental té per finalitat mostrar l'evolució de la representació de la Terra des de l'Antiguitat fins als nostres dies. El pas d'entendre la Terra com un lloc pla a ser representada en forma esfèrica, els primers càlculs per a conèixer la mida d'aquesta esfera; les primeres orientacions de les representacions terrestres; la influència de la religió; l'ús de la longitud i de la latitud per a posicionar-se; les distintes finalitats per les quals s'ha fet, al llarg dels anys, l'elaboració de mapes: comercial, militar, polític, etc.; la precisió del posicionament dels elements que s'hi representen; la importància de la impremta en la difusió de mapes, que ha passat de ser un document valuós i únic a poder ser-ne d'ús comú i diari i, fins i tot de decoració; el salt a la cartografia moderna fins arribar a l'activitat cartogràfica de l'ICGC. Tot això s'explica en aquest vídeo.
__________________________________

Autor/s: ICGC
Títol: Calendari 2015
Any d'edició: 2014
Editorial: ICGC

L'Institut, com és tradició, ha elaborat el seu Calendari, aquesta vegada per a l'any 2015. Cada any, des de 1987, l'Institut difón un mapa antic del fons de la Cartoteca de Catalunya. D'aquesta manera dóna a conèixer el seu fons de cartografia històrica. El Calendari de 2015 reprodueix el mapa del projecte de divisió administrativa de 1919, elaborat pel Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya. Aquest mapa fou encarregat per Josep Puig i Cadafalch el 7 de novembre de 1918 al Servei de Mapa Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. L'encàrrec feia referència a l'establiment d'una divisió "fonamentada sobre els antigues comarques naturals i històriques, determinades per Mn. Norbert Font i Sagué en el seu treball presentat als Jocs Florals de 1897, i tenint en compte els factors geogràfics i circumstàncies de l'època actual". El mapa fou presentat a la reunió del Consell Permanent, el 20 de gener de 1919, una setmana abans de l'aprovació d'un projecte d'estatut d'autonomia. El Calendari de 2015 us el podeu descarregar del web de l'ICGC en els formats PDF i JPG. La novetat que presenta el Calendari de 2015 és que, tot i que es mantenen les mides (en tamany real -44,5 cm x 68,5 cm-, en A3 i en A4), aquest és muntat en horitzontal (no en vertical com és tradició) i així adaptar-nos al format del mapa original. Per accedir-hi, cliqueu aquí.
__________________________________